RE:Duce

RE:Duce handler om at træffe gode valg. Det handler om de krav, vi stiller til bæredygtig produktion, til vores samarbejdspartnere og til de produkter, vi vælger at tilbyde i vores sortiment.

Et bæredygtigt valg er et, der holder længe. RE:Duce handler også om at hjælpe dig med at træffe mere bæredygtige og mere klimavenlige valg. Vælg miljømærkede produkter, vandbesparende vandhaner og hvidevarer med den højeste miljøcertificering.

Vi tilbyder også praktiske indretninger, der hjælper dig med at sortere affald eller holde råvarer friske længere. Alle valg, du træffer, påvirker - også de små.

INVITA og bæredygtighed

Vi er allerede nået langt. Det betyder dog ikke, at vi læner os tilbage. Som virksomhed har vi et ansvar for at arbejde vedvarende og ambitiøst med bæredygtighed for øje. Og det vil vi altid udvikle. 

Bæredygtighed er mange ting. Men bottomline er, at vi skal opføre os ansvarligt. Overfor kloden, overfor vores medarbejdere og ikke mindst overfor de mennesker, hvis liv vores køkkener bliver en del af. Som køkkenproducent er vores centrale dagsordener: træ fra bæredygtigt skovbrug, fokus på CO2-reduktion og genanvendelse af materialer. Dertil kommer naturligvis fokus på sundt indeklima i boligen.

Krav om bæredygtighed stiger, og intet tyder på, dette emne bliver mindre vigtigt i fremtiden. Heldigvis.

Bæredygtig livsstil i køkkenet

Flere og flere forbrugere træffer hver dag aktive valg, der fremmer klimaet og miljøet. Køkkenet er et sted, hvor vi tilbringer meget tid, og hvor der er store muligheder for at leve bæredygtigt. Hos INVITA ønsker vi at inspirere dig til, hvordan du kan leve mere bæredygtigt i dit køkken, samt hvordan du kan renovere dit køkken på en bæredygtig måde.

Vi tror på, at man kan gøre en forskel - både stort og småt.

I køkkenet er der en hel del, vi kan gøre for at leve bæredygtigt. Her er vores tips:

 • Hav energibesparende hvidevarer
 • Hav vandbesparende vandhaner
 • Prioritér bæredygtigt og miljømærket køkkenindretning
 • Brug miljømærkede rengøringsprodukter
 • Spis mere grønt og stræb efter at undgå madspild


 

Vores klimamål - vi skal reducere CO2-udslip med 72%

INVITAs moderselskab, Nobia AB, har som ét af de første store køkkenfirmaer vedtaget FN's videnskabelige klimamål for at bidrage til at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Læs mere om Science Based Target

 

Glød køkkenø massiv eg fingertappet

Vores indsats

 • INVITA er en del af Nobia Group, hvis mål er at mindske CO2-udslippet med 72% inden 2026 (basisår 2016)
 • Fabrikken i Ølgod anvender el fra vedvarende energikilder og opvarmes med fjernvarme
 • Alle hvide korpusser og alle 30 mm laminatbordplader fra INVITA er svanemærkede
 • 96% af træet i INVITA køkkener kom fra certificerede skove i 2022 (Mål: 100% i 2025)
 • 39% genanvendt træ i træfiberpladerne i INVITAs køkkener i 2022 i gennemsnit
 • Over 90% genanvendt træ i udvalgte modeller, fx Comet og Urban, i 2022
 • INVITA yder livstidsgaranti på alle skabes bevægelige metaldele, da holdbarhed også er bæredygtighed
 • Et bredt udvalg af INVITAs køkkener er indeklimacertificerede

Mærkninger

Bæredygtighed er et konkurrenceparameter i dag. Men det er også blevet et buzzword, og det kan af og til være svært at gennemskue graden af bæredygtighed. Særligt hvis det skal siges kort. Men det skal det ikke her! Læs med, når vi uddyber hvad der ligger bag de vigtige mærker og INVITAs brug af dem.
Nordic køkken sand

Livstidsgaranti-mærket

Mærket er INVITAs eget, og vi er stolte af det. Som det første køkkenfirma tilbyder vi nemlig livstidsgaranti på samtlige bevægelige metaldele. Det vil sige alt fra beslag til hængsler.

At lave metaldele, der skal kunne holde til hverdagslivet, er en ressourcetung opgave. Derfor er det vigtigt, det bliver gjort, så det hele holder og ikke skal udskiftes efter få år. I INVITA er det lykkedes, og det er vi glade for. Holdbarhed er nemlig også lig med bæredygtighed.

Bureau Veritas

INVITA er en del af Nobia Group. Det er Nobia Groups bæredygtighedsstrategi, der sætter rammerne for, hvordan INVITAs kerneaktiviteter bidrager til at fremme FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 
INVITA-fabrikken i Ølgod er certificeret af Bureau Veritas efter de anerkendte standarder ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Det er beviset for, at vi arbejder systematisk med en lang række kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforbedringer. Alt sammen for at fremme en bæredygtig udvikling i alt fra produktdesign og indkøb til fremstilling og brug af det færdige køkken.

Bureau Veritas er en af de største spillere inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. De senere år har virksomheden intensiveret arbejdet med at dokumentere, hvordan virksomheder over hele kloden omsætter verdensmål til virkelighed.

Vil du vide mere om, hvordan bæredygtighed udfoldes i INVITA, kan du læse Nobias årsrapporter her.

Læs Nobias årsrapporter

Forever Oak greb og bordplade

EPD (Environmental Product Declaration)

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der viser et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus - lige fra råvareudvinding til affaldsbortskaffelse. Grundlaget er en LCA, en såkaldt livscyklusvurdering (Life-Cycle Assessment). Resultatet er et tredjepartsverificeret dokument, der giver gennemsigtige og sammenlignelige miljøoplysninger om et færdigt produkt eller en færdig komponent.

Følgende af INVITAs produkter har modtaget en EPD: