Om Invita

Hos Invita vil vi gerne være med til at forbedre miljøet og forebygge forurening. Derfor har vi vedtaget en miljøpolitik og valgt at blive ISO 14001 miljøcertificeret.

I Invita ønsker vi at minimere miljøbelastningen. Det betyder blandt andet at:

  • Vores produkter i hele deres levetid er ufarlige under brug for både mennesker og dyr
  • Vi anvender miljørigtige materialer og processer i samarbejde med leverandører
  • Produkter løbende udvikles med valg af mindre miljøbelastende materialer og mindre ressourceforbrug
  • Miljøforhold indgår i valg af produktionsmetoder og at produktionen så vidt muligt ikke giver anledning til skadeligt affald
  • Vi reducerer løbende energiforbruget og mængden af affald, såfremt det er teknisk og økonomisk muligt
  • Lagring og transport af produkter, affald og andre stoffer skal foregå forsvarligt, så forurening undgås
  • Vi i valget af leverandører lader miljøhensyn indgå som parameter

Vi efterlever naturligvis den til enhver tid gældende lovgivning, og vi tilstræber at efterleve både eksterne og interne miljøpolitiske krav.

Invita og bæredygtighed

Vi har fokus på bæredygtighed og indkøb af træ med god samvittighed. Vores bordplader i massivtræ er FSC®-certificerede. FSC®-mærket træ er træ, du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Læs mere om FSC®-mærket her

FSC® C068191

Invita sikrer sundt indeklima

Mange af vores køkkener er certificeret af Dansk Indeklima Mærkning. Indeklimamærket giver dig sikkerhed for, at materialerne ikke afgiver skadelige partikler eller stoffer, og er med til at skabe et sundt miljø i dit hjem. Du kan læse mere om Dansk Indeklima Mærkning på deres hjemmeside. Du kan læse mere om Dansk Indeklima Mærkning på deres hjemmeside.