CSR - Vi ta'r ansvar

Som virksomhed har vi et stort socialt ansvar – det er vi meget beviste om. Det betyder at vi går op i at være en god arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi arbejder målrettet med medarbejdernes trivsel og tar’ hånd om de områder, hvor der er mulighed for forbedringer. Det er vigtigt for os at alle medarbejdere trives, og har mulighed for at yde deres bedste. Er en medarbejder væk i en længere periode, indkalder vi til en sygesamtale for at holde medarbejderen tæt knyttet til arbejdspladsen og for evt. at finde alternative løsninger til trivsel.

Vi vil gerne være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft, derfor har vi altid elever og lærlinge som en del af vores medarbejdergruppe. Vi samarbejder desuden med jobcentret omkring indslusning for mennesker, som har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen.

Vi har også et samfundsansvar – det betyder at vi konstant har fokus på at overholde regler og retningslinjer. Vi har en lang række certificeringer vi skal leve op til, fx indeklima-mærket, som har fokus på at vore produkter ikke forringer indeklimaet, FSC®-certificeringen, som sikrer at der bliver plantet nye træer og ISO-certificeringen, som er et kvalitetstempel for at vi overholder regler inden for miljø og kvalitet.

Mange af de retningslinjer vi arbejder inden for, udspringer fra vores Code of Conduct, som er vejviseren for vores adfærd. Fx accepterer vi ikke produkter fra underleverandører, der anvender børnearbejde eller producerer under farlige vilkår.

Det er vigtigt for os, at vores produkter produceres så bæredygtigt og miljøvenligt som muligt. Helt konkret betyder det, at vi sorterer vores affald, og at det spildtræ der måtte være, går til opvarmning af husene i Ølgod, hvor vi har vores køkkenproduktion.

FSC® C068191

Nobia career

Ledige stillinger

Sound Unit

Innovation

Nobia

Organisation

"
Vi har fået langt mere opbevaringsplads, og køkkenet er meget mere funktionelt. Tingene er på rette plads, når man arbejder i køkkenet
Leonardo Snelleman, København